Intro tekst
Uw onderneming verplaatsen naar het buitenland?
Of plannen voor bedrijfsverplaatsing in het algemeen?
Intro tekst
Iedere adviseur heeft bij ons zijn eigen specifieke aandachtsgebieden
Intro tekst
Geen onbegrijpelijk verhaal,
maar korte lijnen en duidelijke taal.
Intro tekst
Een gespecialiseerd adviesbureau
in fiscale en financiele dienstverlening
met nationale en internationale cliƫnten.
Intro tekst
Uw vakkennis in het veld wordt
versterkt door onze vakkennis op kantoor.

Hebben double-dip structuren met Duitsland de langste tijd gehad? 01-12-2016

Fiscaal

Als gevolg van mismatches tussen de verschillende belastingsystemen is het mogelijk de financieringsrente op de aankoop van een Duitse onderneming, door middel van een aanschaf via een ‘Personengesellschaft’, zowel in Nederland als in Duitsland in aftrek te brengen (‘double dip’). De Duitse Bundesrat (het parlement van de deelstaten) heeft in 2014 al een voorstel gedaan om de Duitse wet te wijzigen om hier een stokje voor te steken. Dat voorstel heeft het toen niet gehaald. Recent (9 september 2016) heeft echter de ‘Finanzausschuss’ van de Bundesrat, belast met belastingwetgeving, wederom een voorstel het licht doen zien om dit verschijnsel te bestrijden (406/1/16). De wetgeving is een uitvloeisel van het BEPS (Base erosion and profit shifting) actieplan van de OESO waarin meer dan 100 landen, waaronder Duitsland, samenwerken om te komen tot een effectieve aanpak van internationale belastingontwijkende structuren. De Duitse maatregel komt er kortgezegd op neer dat Duitsland geen renteaftrek meer toestaat ingeval diezelfde rente tevens in het buitenland, bij de aandeelhouder van de Personengesellschaft, in aftrek komt. Voor diegene die zich van een dergelijke structuur hebben bediend is het goed tijdig te beoordelen of aanpassing is geboden zodat een waardevolle aftrekpost kan worden behouden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien renteaftrek in Nederland feitelijk niets oplevert als gevolg van verliescompensatie. Ook in die situatie zal het voorstel namelijk de Duitse aftrekpost doen sneuvelen.  

Bouwterrein met korting? 03-10-2016

Fiscaal
Wilt u gaan bouwen of heeft een onbebouwde grond die voor bebouwing bestemd is, dan kan dat slechts tot 1 januari 2017 tegen 6%, daarna geldt 21% btw.
Lees meer >>